• OCT
  • 04
‘Ekosistem Media Malaysia : Daripada Minda Alamiah Kepada Minda Digital’

Organizer : Jabatan Pengajian Media,Fakulti Sastera dan Sains Sosial

Speaker : Profesor Dr. Azizah Binti Hamzah

Date : 04 Oct 2017

Time : 02:30 PM - 04:30 PM

Location : Dewan Kuliah B,Fakulti Sastera dan Sains Sosial,Universiti Malaya

Further info : Please click here

Contact Name : Dr. Md Azalanshah bin Md Syed

Contact Phone No : +603-79675711

Contact Email : azalan@um.edu.my

Contact Website : -

Viewed : 587 Last Update: October 02, 2017